Bewonersoverleg Kraayenstein (BOK) is sinds 1978 actief in de wijk Kraayenstein.

Het werkgebied wordt begrensd door de Lozerlaan, De Brink, de Loosduinse Uitleg, de Willem III straat, de Margaretha van Hennebergweg en de Escamplaan. De wijk heeft ca. 4500 inwoners.

Het Bewonersoverleg stelt zich ten doel om - samen met bewoners van Kraaijenstein- de belangen van alle bewoners in Kraayenstein te behartigen en het woon- leefmilieu alsmede de veiligheid en de leefbaarheid te bewaken en te bevorderen.

Het secretariaat is gevestigd in wijkcentrum De Wiekslag en is aanwezig op de woensdag van 10 - 12 uur.

Tel.: 070-3910022  

 

Onderhoud Kraaijenstein

Zie hier de brief van de Gemeente Den Haag

Wijkagent op Twitter

De wijkagent op Twitter.

  

Kraayenstein

De wijk Kraayenstein is gebouwd tussen 1973 en 1981. De naam herinnert aan een oude boerderij die vroeger in dit gebied stond. Kraayenstein wordt begrensd door de Lozerlaan, de Loosduinse Uitleg, de Willem-III straat, de Margaretha van Hennebergweg en de Escamplaan. In de qua oppervlakte betrekkelijk kleine wijk wonen ongeveer 4500 mensen.

In Kraayenstein staat het oudste gebouw van Den Haag, de 13e eeuwse Abdijkerk, die vroeger deel uitmaakte van een klooster. In de directe nabijheid staat sinds 1721 de molen “De Korenaer”, de derde molen van die naam. De molen vormt samen met het nabijgelegen “Loosduins Museum” en de “Molenwei” een beschermd stadsgezicht, iets waar de Kraayensteiners trots op zijn.

De wijk stelt zich voor

De wijk kent maar drie toegangswegen, De Brink en Forellendaal, in elkaars verlengde gelegen, waarop halverwege de centrale toegangsweg, de Kraayensteinlaan, uitkomt. Deze deelt de wijk als het ware in twee delen, noord en zuid, met als centrum het gebied rond het buurtwinkelcentrum. Dit winkelcentrum, waar relatief veel horeca is gevestigd, leidde lang een kommervol bestaan maar is door de komst van supermarkt Hoogvliet weer enigszins opgebloeid. Rond het centrum staat een aantal flatgebouwen van uiteenlopende hoogte, de verdere wijk kenmerkt zich door laagbouw van voornamelijk eengezinswoningen.

In Kraayenstein noord, waar de straatnamen allemaal op “brink” eindigen en de straten geen doorgaand autoverkeer hebben zijn alle hiervoor genoemde historische gebouwen gelegen. Ook biedt dit deel van Kraayenstein plaats aan het “Woonzorgpark Loosduinen”, recentelijk fraai gerenoveerd, en de enige school van Kraayenstein, “De Kleine Keizer”, een openbare basisschool in een fonkelnieuwe behuizing.


Fiets- en voetpaden zijn er in Kraayenstein in overvloed, vooral in zuid is achter de bebouwing prima te wandelen. Deze verkeersluwe aanleg maakte het mogelijk om in veel straten van Kraayenstein af te zien van de aanleg van trottoirs, zodat de hele wijk een ietwat dorps karakter heeft gekregen. Uiteraard geldt inmiddels in de wijk een maximumsnelheid van 30 km.

Voor de jeugd zijn er vier speeltuinen en twee speelvelden. Hondenbezitters vinden op de “Paardenwei” een hondenuitrengebied.

Nabij het winkelcentrum is de eindhalte van tramlijn 2 gelegen, de openbaar vervoersverbinding naar het centrum. In de onmiddellijke nabijheid staat het multifunctionele centrum “De Wiekslag”, het sociale hart van Kraayenstein. Hier vinden allerlei activiteiten plaats, al of niet in clubverband. Te noemen zijn onder meer kaarten, dansen, fitness, jongerensoos of gewoon een kopje koffie drinken.

In dit centrum zetelt ook de “Stichting Bewonersoverleg Kraayenstein”, het officiële wijkberaad. Samen met de “Buurtpreventie Kraayenstein” werken de vrijwilligers van beide organisaties hard aan het aanzien van de wijk en de leefbaarheid en veiligheid ervan. Veel steun wordt hierbij ondervonden van gemeente en politie.

In Kraayenstein zijn ook veel kleinere organisaties actief. Huurdersverenigingen en Verenigingen van Eigenaren dragen ook hun steentje bij aan veiligheid en leefbaarheid. Dat is beslist niet overbodig, want hoewel Kraayenstein een redelijk rustige wijk is, kennen we ook hier de bekende problemen als zwerfvuil, hangjeugd, hondenpoep, weelderig onkruid enzovoort.


Als resultaat van alle vrijwilligeinspanningen is Kraayenstein nog steeds een mooie, schone en groene wijk gebleven, met veel idyllische plekjes en waar het goed wonen is. Dat blijkt wel uit het feit dat er geen woningleegstand is in Kraayenstein, zowel koop als huurwoningen vinden snel een nieuwe bewoner.

Kom gerust eens kijken, u bent hartelijk welkom!